1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей документ: «Політика стосовно обробки та захисту персональних даних користувачів сайту books.krishna.ua/main» (далі – Політика) розроблений відповідно Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» і є основним внутрішнім документом сайту https://books.krishna.ua/main (далі – Оператор), що регулює діяльність у галузі обробки та захисту персональних даних.

1.2. Політика розроблена з метою реалізації вимог законодавства України у галузі обробки та захисту персональних даних і спрямована на забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина при обробці її персональних даних Оператором, у тому числі, захист прав на недоторканість приватного життя, особистої та родинної таємниць.

1.3. Політика визначає склад персональних даних, що отримуються і опрацьовується, цілі збору й обробки персональних даних, порядок збереження та передачі персональних даних, а також заходи, що застосовуються Оператором і спрямовані на захист персональних даних.

1.4. Дія цієї Політики розповсюджується на будь-яку інформацію про користувача, що отримана Оператором, як до, так і після затвердження Політики.

1.5. Дія цієї Політики розповсюджується на всю інформацію, котру Оператор може отримувати про користувача, у тому числі, під час використання ним сайту https://books.krishna.ua/main

1.6. Відвідання та використання Сайту означає безумовну згоду користувача:
· на обробку його персональних даних, вказаних у ст. 3 цієї Політики для цілей, вказаних у ст. 4 цієї Політики;
· з умовами обробки його персональних даних, що містяться у цій Політиці.

1.7. У випадку незгоди з умовами обробки персональних даних Оператором, користувач має припинити використання Сайту.

1.8. Ця Політика застосовується лише до сайту https://books.krishna.ua/main. Оператор не контролює та не несе відповідальність за збір і обробку персональних даних третім особам, на сайти котрих користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://books.krishna.ua/main

1.9. Оператор не здійснює перевірку достовірності персональних даних, що надаються користувачем.

2. ОСНОВНІ ТЕРМИНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Оператор – Ребенко Євген Володимирович;

2.2. Стартова сторінка Сайту, з котрої може бути здійснений доступ до всіх інших веб-сторінок Сайту, розташована у мережі Інтернет за адресою https://books.krishna.ua/main

2.3. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи дотично до визначеної фізичної особи або фізичної особи, яка визначається (суб’єкту персональних даних).

2.4. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів із персональними даними, включно зі збором, записом, систематизацією, накопиченням, збереженням, уточненням (оновлення, зміни), вилученням, використанням, передачею (розповсюдження, надання, доступ), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

2.5.Користувач – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет і використовує Сайт.

2.6. Cookies – невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, котрий веб-Користувач або веб-браузер пересилає веб-серверу у HTTP-запиті за спроби відкрити сторінку Сайту.

3. СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ОТРИМУЮТЬСЯ Й ОБРОБЛЯЮТЬСЯ

3.1. Дані про користувача, що отримуються й обробляються у рамках цієї Політики надходять Оператору наступними способами:

3.1.1. Надаються самим користувачем на Сайті при заповненні форм введення персональних даних і можуть включати у себе наступну інформацію:
· ім’я;
· адреса електронної пошти.

3.1.2. Автоматично надаються Оператору у процесі відвідання та використання Сайту з допомогою встановленого на пристрій користувача програмного забезпечення (інформація з файлів cookie), у том числі: дані про місцезнаходження; тип пристрою користувача та роздільна здатність його екрану; тип, версія та мова операційної системи, встановленої на пристрої користувача; тип, версія та мова браузеру (або іншої програми, за допомогою котрої здійснюється доступ до Сайту); IP-адреса; адреса сторінки, звідки користувач перейшов на Сайт (рефер), інформація про те, які сторінки відкриває й які кнопки натискає користувач на Сайті.

3.2. Оператор не виконує обробку спеціальних категорій персональних даних, що стосується расової чи національної належності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань.

4. ЦІЛІ СБОРУ Й ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Збір і обробка персональних даних користувача, вказаних у п. 3.1.1. цієї Політики здійснюється Оператором з цілями:
· заключення та використання договорів між Оператором і Користувачем;
· зв’язку з користувачем у випадку необхідності, у том числі, сповіщення, запити й інформацію, пов’язану з використанням Сайту, надання послуг;
· обробка запитів і заявок від користувача.

4.2. Збір і обробка персональних даних користувача, вказаних у п. 3.1.2. здійснюється Оператором у цілях створення статистики, котра допомагає зрозуміти, як користувачі використовують Сайт, що дозволяє оптимізувати його структуру та зміст, покращити зручність використання Сайту.
Користувач може будь-якої миті внести зміни у налаштування файлів cookie та блокувати автоматичну передачу вказаних файлів. Докладна інформація про можливість і способи передачі файлів cookie доступна у налаштуваннях веб-браузеру. Обмеження у використанні файлів cookie можуть відбитися на деяких функціях, доступних на веб-сторінках Сайту.

4.3. Не обробляються персональні дані, котрі не відповідають цілям обробки, вказаних у пунктах 4.1. і 4.2. цієї Політики.

5. ЦІЛІ ЗБОРУ Й ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Термін обробки персональних даних Користувача не обмежений. Процедура обробки може проводитися буд-яким передбаченим законодавством України чином. Зокрема, за допомогою інформаційних систем персональних даних, котрі можуть вестись автоматично або без засобів автоматизації.

5.2. Персональні дані, що обробляються, знищуються або деперсоналізуються Оператором після досягнення цілій обробки чи у випадку втрати необхідності у досягнення цих цілій, а також при відозві Користувачем згоди на обробку персональних даних.

5.3. Користувач має право будь-якої миті відізвати згоду на обробку Оператором персональних даних шляхом спрямування письмового сповіщення на адресу електронної пошти: support@karuna.academy із приміткою «Відозва згоди на обробку персональних даних». Відозва користувачем згоди на обробку персональних даних кличе за собою знищення записів, що містять персональні дані, у системах обробки персональних даних Оператору, у том числі, видалення акаунту користувача на Сайті.

5.4. Користувач має право вимагати від Оператору уточнення його персональних даних, їхнє блокування чи знищення у випадку, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, отриманими незаконно чи не є необхідними для заявлених цілей обробки, а також застосовувати інші передбачені законодавством України заходи з захисту своїх прав.

5.5. Право користувача на зміну, видалення, блокування персональної інформації може бути обмежено вимогами положень законодавства України.

5.6. Стосовно персональних даних користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, встановлених у п. 5.7. цієї Політики.

5.7. Оператор має право здійснювати передачу персональних даних користувача третім особам у наступних випадках:

5.7.1. Передача передбачена українським або іншим законодавством, що застосовується у рамках встановленої процедури (за рішенням суду, запитом правоохоронних органів тощо);

5.7.2. У цілях забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Оператору.

5.8. За втрати чи розголошення персональних даних Оператор інформує користувача про втрату чи розголошення персональних даних.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

6.1. Оператор приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувача від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6.2. Сайт https://books.krishna.ua/main має сертифікат безпеки SSL, за допомогою котрого інформація передається між користувачем і Оператором у закодованому вигляді, з метою запобігання її перехоплення та викривлення під час пересилки.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. У випадку невиконання своїх обов’язків, Оператор несе відповідальність за збитки, відчуті користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно законодавства України, за виключенням випадків, передбачених 7.2. цієї Політики.

7.2. У випадку втрати чи розголошення персональних даних користувача Оператор не несе відповідальність, якщо дана інформація стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення, або була розголошена самим користувачем чи зі згоди користувача.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Оператор має право вносити зміни та доповнення до цієї Політики. Нова редакція Політики діє з часу її розміщення на сайті https://books.krishna.ua/main, якщо інше не передбачено у новій редакції Політики.

8.2. До стосунків у галузі обробки та захисту персональних даних, що не врегульовані у цій Політиці, застосовується чинне законодавство України.